Визнання документів духовних навчальних закладів / religion.in.ua

Про досвід роботи з державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Як відомо, у вересні 2016 року відбулися перші засідання Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, що ознаменувало початок здійснення державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Нагадаємо, що влітку 2014 року було ухвалено Закон України «Про вищу освіту», який вперше в історії нашої держави передбачив виділення «Богослов’я» в окрему галузь знань, проходження вищими духовними навчальними закладами процедури ліцензування та акредитації при збереженні їхніх особливостей, можливості створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради за галуззю знань «Богослов’я», а також можливість державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день набрання чинності цим Законом здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах. Відповідно до вказаного Закону, у серпні 2015 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами», якою затверджено відповідний порядок.

Видео дня

На виконання Закону і вказаної постанови Міністерством освіти і науки у 2016 році затверджено положення про комісії з державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, сформовано персональний склад цих комісій. До складу комісій увійшли представники Міністерства, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, релігійних спільнот, а також вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань «Богослов’я», що дозволило забезпечити високу фаховість комісій, а відтак якість і результативність їхньої роботи.

За півтора роки до Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту надійшло близько 1700 справ, з них на сьогодні відповідно до наказів Міністерства ухвалено позитивне рішення щодо державного визнання 1013 дипломів вищих духовних навчальних закладів, готуються накази про державне визнання ще 297 дипломів, близько 300 справ знаходиться у роботі. Комісією з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання за вказаний період визнано 83 диплома про присудження наукових ступенів та 19 документів про присвоєння вчених звань.

Робота вказаних комісій стала гідним наслідування прикладом ефективної співпраці та взаєморозуміння між представниками різних релігійних спільнот.

Важливо відзначити, що якщо ліцензування та акредитація духовних навчальних закладів здійснюється і у деяких інших пострадянських країнах, то Україна є нині єдиною країною, у якій здійснюється державне визнання раніше виданих дипломів духовних навчальних закладів.

Крім того, за вказані півтори роки відбулося подальше удосконалення нормативної бази стосовно процесу державного визнання зазначених документів.

Насамперед, важливою подією у цьому контексті, як і для подальшого розвитку системи освіти України взагалі, стало ухвалення у вересні 2017 року Верховною Радою України Закону України «Про освіту». Вказаним Законом, зокрема, було внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», згідно з якими вченим радам вищих навчальних закладів надано право приймати остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти під час зарахування вступників на навчання, а процес визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, поширено на відповідні документи, видані до 1 вересня 2018 року (до вказаних змін процес державного визнання стосувався документів, виданих до набуття чинності Закону «Про вищу освіту», тобто до 6 вересня 2014 р.).

Поширення процесу визнання документів, виданих вищими духовними навчальними закладами, на документи, видані до 1 вересня 2018 р. дає можливість вирішити проблему з випускниками 2014-2018 років, а духовним навчальним закладам впродовж 2018 року розпочати процедуру ліцензування з подальшою акредитацією для вирішення питання визнання дипломів їхніх випускників після вказаної дати.

Крім того, зміни було внесено як до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652, так і до наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання» від 8 квітня 2016 р. № 381, який визначає порядок роботи комісій з державного визнання відповідних документів.

Які документи і як подавати - читайте тут.

"Релігія в Україні"